Jaktkort Älvdalens Besparingsskog

Småviltsjakten upplåtes enligt Svenska Jägareförbundets jakttabell Dalarna.

OBS! Årskort gäller och kan köpas inom jaktåret 1 juli - 30 juni. Jaktkort för jaktåret 2022-2023 kan köpas från 1 juli 2022 och framåt.

För medföljande gäst gäller dagkort. Datum för gästkortet anges i meddelanderutan vid köp. Om inget datum anges gäller gästkortet den dag då köpet genomförs. Ange även vilken jakträttshavare (fastighetsägare eller ortsbo) som du är gäst till. OBS! Ett jaktkort per person.

Jaktkort för småviltsjakt på Älvdalens Besparingsskog är endast giltigt om du som innehar jaktkortet tillhör någon av nedanstående tre kategorier:

1. Ägare till fastighet som har del i Älvdalens Besparingsskog samt dennes make, maka, sambo, barn. OBS! Ange delägarfastighet och eventuellt släktskap i meddelanderutan när du löser delägarkort.

2. Folkbokförda i Älvdalens kommun

3. Gäst, som medföljer jägare som köpt jaktkort såsom delägare eller folkbokförd i Älvdalens kommun.

Småviltsjakt delägare årskort

Art.nr: JK 1 Årskort

Även delägares maka/make/sambo

200 kr

Småviltsjakt delägares son/dotter årskort

Art.nr: JK 2 Årskort
300 kr

Småviltsjakt folkbokförd Älvdalen årskort

Art.nr: JK 3 Årskort

Folkbokförd och fast bosatt i Älvdalens socken, som ej är delägare.

700 kr

Småviltsjakt Gäst dagkort

Art.nr: JK 4 Dag Gäst

1 st gäst per jaktkortsinnehavare och dag.

400 kr

Jaktkortsinnehavaren ska:

  • Iaktta gällande lagar, föreskrifter, kungörelser och av allmänningsstyrelsen utfärdade regler avseende jakt.
  • Medföra jaktkort och på uppmaning uppvisa detta för Besparingsskogens tjänstemän, polisman, jaktbevakare.
  • Att efterhålla och till allmänningens skogspersonal anmäla tjuvskytte och åverkan.
  • Se till att lägerplatser lämnas i snyggt och städat skick.

Vid köp online får du jaktkortet direkt via SMS eller E-post med kvitto och en QR-kod. Jaktkortet ska alltid medföras vid jakt och på begäran kunna uppvisas tillsammans med legitimation. Du kan skriva ut kortet om du vill ha en fysisk kopia, annars fungerar den digitala versionen vid kontroll.

Fullständiga jaktbestämmelser och kartinformation över markområdet hittar du på https://www.besparingsskogen.se/alvdalen/verksamhet/jakt-fiske/.

ÄLVDALENS JORDÄG SOCKENM BESP.SKG SKGSMED.FOND Kwikk logo
Köp- och leveransvillkor (nytt fönster)