Jaktkort Särna-Idre Besparingsskog

Småviltsjakten upplåtes enligt Svenska Jägareförbundets jakttabell Dalarna.

OBS! Årskort gäller och kan köpas inom jaktåret 1 juli - 30 juni. Jaktkort för jaktåret 2024-2025 kan köpas från 1 juli 2024 och framåt.

För medföljande gäst gäller dygnskort. Datum för gästkortet anges i meddelanderutan vid köp. Om inget datum anges gäller gästkortet den dag då köpet genomförs. Ange även vilken jakträttshavare (fastighetsägare eller ortsbo) som du är gäst till. OBS! Ett jaktkort per person.

Jaktkort för småviltsjakt på Särna-Idre Besparingsskog är endast giltigt om du som innehar jaktkortet tillhör någon av nedanstående tre kategorier:

1. Ägare till fastighet som har del i Särna-Idre Besparingsskog enligt följande: Delägarfastighet mellan 1-100 ha ger rätt till 1 st jaktkort. Delägarfastighet mellan 100-200 ha ger rätt till 2 st jaktkort osv. Max 5 jaktkort totalt. Korten får överlåtas till make, maka, barn, måg och svärdotter. OBS! Ange delägarfastighet och eventuellt släktskap i meddelanderutan när du löser delägarkort.

2. Folkbokförd i Särna eller Idre.

3. Gäst, som medföljer jägare som köpt jaktkort såsom delägare eller folkbokförd i Särna eller Idre.

Delägare Småviltsjakt Årskort

Art.nr: delagare-smaviltsjakt-arskort

Ägare till fastighet som har del i Särna-Idre Besparingsskog enligt följande: Delägarfastighet mellan 1-100 ha ger rätt till ett jaktkort. Delägarfastighet mellan 100-200 ha ger rätt till två jaktkort osv. Dock max 5 jaktkort totalt. Korten får överlåtas till make, maka, barn, måg och svärdotter. OBS! Ange delägarfastighet samt ev släktskap i meddelanderutan vid köp.

250 kr

Delägare Björnjakt

Art.nr: delagare-bjornjakt-arskort

I de fall Naturvårdsverket och länsstyrelsen under jaktåret tillåter björnjakt kan även jakt på björn ske. Utöver småviltskort ska då även jaktkort för björn lösas.

250 kr

Folkbokförd i Särna Idre Småviltsjakt Årskort

Art.nr: folkbokford-i-sarna-idre-smaviltsjakt-arskort

Folkbokförd i Särna Idre Småviltsjakt Årskort

400 kr

Folkbokförd i Särna Idre Björnjakt

Art.nr: folkbokford

I de fall Naturvårdsverket och länsstyrelsen under jaktåret tillåter björnjakt kan även jakt på björn ske. Utöver småviltskort ska då även jaktkort för björn lösas.

250 kr

Gästkort Småviltsjakt Dygn

Art.nr: gastkort-smaviltsjakt-dygnskort

OBS! Gästjägare måste följa jägare som köpt jaktkort såsom delägare eller folkbokförd i Särna eller Idre. Datum för gästkortet anges i meddelanderutan.

400 kr

Gästkort Björnjakt Dygn

Art.nr: gast

I de fall Naturvårdsverket och länsstyrelsen under jaktåret tillåter björnjakt kan även jakt på björn ske. OBS! Gästjägare måste följa jägare som köpt jaktkort såsom delägare eller folkbokförd i Särna eller Idre. Datum för gästkortet anges i meddelanderutan.

400 kr

Jaktkortsinnehavaren ska:

  • Iaktta gällande lagar, föreskrifter, kungörelser och av allmänningsstyrelsen utfärdade regler avseende jakt.
  • Medföra jaktkort och på uppmaning uppvisa detta för Besparingsskogens tjänstemän, polisman, jaktbevakare.
  • Att efterhålla och till allmänningens skogspersonal anmäla tjuvskytte och åverkan.
  • Se till att lägerplatser lämnas i snyggt och städat skick.


Vid köp online får du jaktkortet direkt via SMS eller E-post med kvitto och en QR-kod. Jaktkortet ska alltid medföras vid jakt och på begäran kunna uppvisas tillsammans med legitimation. Du kan skriva ut kortet om du vill ha en fysisk kopia, annars fungerar den digitala versionen vid kontroll.

Fullständiga jaktbestämmelser och kartinformation över markområdet hittar du på https://www.besparingsskogen.se/sarna-idre/verksamhet/jakt-fiske/

Särna-Idre Besparingsskog Kwikk logo
Köp- och leveransvillkor (nytt fönster)