Småviltsjaktkort Lima besparingsskog

Årskort småviltsjakt, giltigt 1 juli 2023 - 30 juni 2024.


Jaktkortslösare på Lima Besparingsskogs marker ska följa svensk lag och aktuell jakttidstabell, eftersträva en god jaktetik samt visa respekt gentemot människor och natur.


Rätt att lösa jaktkort för småvilt på Lima Besparingsskog har kategorierna:

A. Personer som sedan minst 2 år är folkbokförda inom Lima distrikt/socken.


B. Personer som genom egna lagfarter på fastigheter inom Lima distrikt/socken är delägare i besparingsskogen.

C. Söner/döttrar eller make/maka till delägare. I begreppet son/dotter ingår även sonhustru/måg, dock ej sambor.

D. Dödsbo-delägare som av övriga i dödsboet fått rätt att för dödsboets räkning utnyttja fastighetens jakträtt på besparingsskogen.

Anm. Avser endast en delägare per av dödsboet ägd fastighet!

E. Personal på besparingsskogen.


F. Dagkort gästjägare, maximalt fem dagkort för gästjägare får lösas per säsong och årskortslösare (kategori A-E). Årskortslösaren räknas som jaktvärd och ska finnas med på jakten som ansvarig för sin gäst. Dagkortet kan köpas tidigast en vecka före jakttillfället.


Uppfyller inte jaktkortsköpare något av dessa ovanstående kriterier är jaktkortet inte giltigt och vid upptäckt klassas det som olaga jakt.Kategori A - Årsjaktkort

Art.nr: kategori-a

Vid köp uppger ortsbor från vilket årtal de varit skrivna inom Lima distrikt/socken i meddelanderutan.

200 kr

Kategori B, C, D, E - Årsjaktkort

Art.nr: kategori-b-c

Vid köp uppge fastighetsbeteckningen för fastigheten med koppling till besparingsskogen i meddelanderutan. Personal skriver "personal" i samma ruta.

100 kr

Kategori F - Dagjaktkort gästjägare

Art.nr: kategori-f

Vid köp uppger jaktvärden gästens namn, efternamn & datum kortet ska vara giltigt i meddelanderutan. Värden delar ut dagkortet till gästen.

100 kr

Vid köpet uppger du ditt mobiltelefonnummer. Då skickas orderbekräftelsen ut på sms med en länk till kvittot och jaktkortet (QR-kod). Du kan efter köpet välja om jaktkortet och kvittot också ska skickas ut till en mejladress. Jaktkortet ska medföras vid jakten. Jaktkortskontroller sker regelbundet, giltigt jaktkort ska då kunna visas upp digitalt eller i utskrivet format. 

Kwikk logo
Köp- och leveransvillkor (nytt fönster)