Anhörigföreningen

Medlemskap på Anhörigföreningen för närstående till alkohol- och drogberoende

Som medlem får du:

·       Vårt nyhetsbrev där du blir informerad om vad som är på gång i föreningen.

·       Du bjuds in till Tematräffar och Medlemsträffar där du träffar andra med erfarenhet av medberoende och/eller att vara anhörig.

·       Du är del i en community av likasinnade som brinner för dessa frågor och har egen erfarenhet.

·       Du kan få enskilt stöd via telefon, zoom eller på plats i våra lokaler på Kapplandsgatan 50B. Samtalen sker med utbildad personal med egen erfarenhet av medberoende och av att vara anhörig.

·       Du kan delta i Anhöriggrupp (i mån av plats).

Du bidrar med:

·       Ditt eget deltagande på den nivå du önskar.

·       Ditt stöd bidrar även till att vi har möjlighet till att komma ut med information till samhället och på så sätt minska känslan av utanförskap och stigman för många, samt sänka tröskeln för de som behöver stöd, men som inte vetat om att den finns att få.

·       Även om du själv inte behöver enskilda samtal i dagsläget bidrar ditt stöd till att vi kan finnas kvar som trygg plats för de som behöver.

Medlemskapet löper automatiskt med betalning årsvis. Du kan närsomhelst själv avsluta ditt medlemskap och träda ur föreningen genom att kontakta info@anhorigforeningen.se


Medlemsinvestering 450:-/år

Vi önska dig varmt välkommen till föreningen och tackar för ditt bidrag.

Medlemsavgifterna utgör en viktig kompletterande del till stödet som vi får varje år från Social Resursförvaltning Göteborg Stad samt kringliggande kommuner.


Med värme

Anhörigföreningen för närstående till alkohol- och drogberoende

medlemskap

Art.nr: medlemskap
450 kr


Kwikk logo
Köp- och leveransvillkor (nytt fönster)